Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/25/2019
Spisová značka:25 Cdo 3826/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3826.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. e)) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Cdo 3826/2018-399USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobkyně: Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, IČO 70099618, zastoupená Mgr. Jiřím Gregůrkem, advokátem se sídlem Husovo nám. 82/10, Beroun, proti žalovaným: 1) Z. P., se sídlem Branická 46/42, Praha 4, IČO 41839421, zastoupený JUDr. Kateřinou Šálkovou, advokátkou se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Praha 3, a 2) J. P., narozený XY, bytem XY, zastoupený Mgr. Simonou Šulcovou, bytem Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, o 150.474 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 295/2012, o dovolání žalovaného 1) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2018, č. j. 70 Co 193/2018-368,

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného 1) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2018, č. j. 70 Co 193/2018-368, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), neboť napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání žalovaných pro vady podle § 43 odst. 2 ve spojení s § 211 o. s. ř. a proti takovému usnesení je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného 1) podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. 4. 2019
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu