Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:28 Ncu 155/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.155.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vady podání
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 43 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 155/2018-6


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou Z. H., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Návrh na uznání rozsudku blíže nespecifikovaného soudu státu Arizona, Spojené státy americké, ze dne 17. 8. 2015, sp. zn. D0201500255, jímž bylo rozvedeno manželství K. M. H. a Z. H., rozené H., se odmítá.


O důvodnění:

Dne 18. 10. 2018 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku blíže nespecifikovaného soudu státu Arizona, Spojené státy americké, ze dne 17. 8. 2015, sp. zn. D0201500255, o rozvodu jejího manželství s K. M. H.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 11 2018, č. j. 28 Ncu 155/2018-3, byla navrhovatelka mj. vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání rozsudku předložením originálu (případně ověřené kopie) k uznání navrženého rozsudku, který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a předložila osvědčení o svém českém státním občanství k datu rozvodu, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno dne 3. 12. 2018.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatelka nepožádala) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 26. 2. 2019
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu