Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/23/2019
Spisová značka:26 Cdo 2221/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2221.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Cdo 2221/2019-432

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobce Společenství vlastníků domu XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Dukelská 891/4, proti žalované J. B., narozené XY, bytem XY, o zaplacení 34.407 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 425/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 1. února 2018, č. j. 69 Co 485/2017-289, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (odvolací soud) ze dne 1. 2. 2018, č. j. 69 Co 485/2017-289, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Olomouci (soud prvního stupně) ze dne 19. 2. 2015, č. j. 19 C 425/2014-41, jímž jí uložil zaplatit žalobci 34.407 Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Podáním dovolání vznikla žalované povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. a) Sazebníku poplatků 7.000 Kč.

Přes výzvu dovolacího soudu (usnesení ze dne 23. 7. 2019, č. j. 26 Cdo 2221/2019-432), však žalovaná na soudním poplatku ničeho nezaplatila. Nejvyšší soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 10. 2019

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu