Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:25 Nd 21/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.21.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

25 Nd 21/2019-44USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové ve věci pozůstalosti po zůstaviteli: J. H., narozený XY, zemřelý dne 3. 10. 2016, posledně bytem XY, Kanada, za účasti: 1) A. H., narozený XY, bytem XY, 2) J. H., narozený XY, bytem XY, 3) M. P., narozená XY, bytem XY, 4) P. H., narozený XY, bytem XY, Slovenská republika, 5) A. M., narozená XY, bytem XY, 6) J. H., narozený XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 35 D 636/2018, o návrhu účastníka 1) na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 35 D 636/2018 se podle
§ 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu vhodnosti
přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 2. 2019


předseda senátu