Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 711/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.711.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 711/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné OSPEN s. r. o. se sídlem v Přelouči, Hradecká č. 1383, identifikační číslo osoby 25262823, zastoupené Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská č. 507/8, proti povinnému Z. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem v Pelhřimově, Příkopy č. 25, pro 96 275,34 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov pod sp. zn. 203 EXE 15887/16, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 31. října 2016, sp. zn. 15 Co 512/2016, 15 Co 513/2016, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 31. října 2016, sp. zn. 15 Co 512/2016, 15 Co 513/2016, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 13. listopadu 2018 své dovolání v plném rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 3. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu