Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/26/2018
Spisová značka:7 Tdo 621/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TDO.621.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

7 Tdo 621/2018-II-45USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. 6. 2018, konaném o dovolání obviněného M. V., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 3 To 150/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 T 8/2017, takto:


Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. V. nebere do vazby.

Odůvodnění

Obviněný M. V. vykonává trest odnětí svobody v trvání čtyř roků a osmi měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 32 T 8/2017, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 3 To 150/2017. Podklad pro další výkon tohoto trestu odpadl, neboť usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2018, sp. zn. 7 Tdo 621/2018-I, byla obě citovaná rozhodnutí z podnětu dovolání obviněného zrušena s tím, že Krajskému soudu v Ostravě bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Za tohoto stavu bylo třeba rozhodnout o vazbě obviněného (§ 265l odst. 4 tr. ř.).

Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stádiu řízení není na straně obviněného dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., zejména s ohledem na výsledek dovolacího řízení a na délku dosavadního omezení osobní svobody obviněného od 18. 9. 2016.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 26. 6. 2018JUDr. Petr Hrachovec
předseda senátu