Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:28 Ncu 130/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.NCU.130.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 96 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 130/2018-8


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. L., takto:

Řízení o návrhu K. L. na uznání rozsudku Nejvyššího soudu Britské Kolumbie, Kanada se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. 9. 2018 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Nejvyššího soudu Britské Kolumbie, Kanada, jímž bylo rozvedeno její manželství.

Podáním ze dne 16. 9. 2018 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 1. 10. 2018) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět.

Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu