Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:32 Cdo 445/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.445.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E

32 Cdo 445/2019-139USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, identifikační číslo osoby 45317054, proti žalované M. S., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 198 926,15 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 10 C 71/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 15. 2. 2018, č. j. 22 Co 436/2017-116, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 18. 4. 2017, č. j. 10 C 71/2016-72, kterým Okresní soud ve Svitavách uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 198 926,15 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení (první výrok), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila (a netvrdila), že má právnické vzdělání.

K výzvě soudu ze dne 10. 5. 2018, č. j. 10 C 71/2016-124, aby ve lhůtě 15 dnů zhojila nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, žalovaná přípisem ze dne 31. 5. 2018 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud ve Svitavách usnesením ze dne 15. 6. 2018, č. j. 10 C 71/2016-126, přiznal žalované osvobození od soudních poplatků za dovolání a ustanovil jí pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů JUDr. Petra Cardu.

JUDr. Petr Carda poté podáním ze dne 24. 7. 2018, doručeným Okresnímu soudu ve Svitavách dne 25. 7. 2018, požádal o zproštění povinnosti zastupovat žalovanou z důvodu nedostatku její součinnosti.

Okresní soud ve Svitavách proto usnesením ze dne 5. 9. 2018, č. j. 10 C 71/2016-130, zprostil JUDr. Petra Cardu zastupování žalované v dovolacím řízení (výrok I.) a zamítl žádost žalované o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II.).

Posléze Okresní soud ve Svitavách usnesením ze dne 25. 10. 2018, č. j. 10 C 71/2016-135 (doručeným žalované dne 30. 10. 2018), vyzval žalovanou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Poté usnesením ze dne 7. 1. 2019, č. j. 10 C 71/2016-137 (doručeným žalované dne 11. 1. 2019), žalovanou opětovně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví.

Žalovaná však na výzvy soudu prvního stupně nereagovala a nedostatek povinného zastoupení přes řádné výzvy soudu prvního stupně do dnešního dne nezhojila.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 2. 2019


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu