Rozhodnutí NS

27 Cdo 1354/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:27 Cdo 1354/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1354.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 1354/2019-84


USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 00, o zaplacení 25.000.000 Kč a 50.000 Kč, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017, č. j. 35 Co 152/2017-54, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. 9. 2016, č. j. 14 C 77/2015-35, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 77/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2018, č. j. 35 Co 424/2018-79, takto:


Dovolání se odmítá.

  Odůvodnění:


  [1] Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 11. 10. 2018, č. j. 14 C 77/2015-74, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o v záhlaví uvedených žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení.

  [2] K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 12. 2018, č. j. 35 Co 424/2018-79, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

  [3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

  [4] Podle § 238 odst. 1 písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

  [5] Právě o tento případ jde v projednávané věci. Usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým soud zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů, je usnesením, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce ve smyslu § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.

  [6] Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné, aniž se v souladu s § 241b odst. 2 částí věty za středníkem o. s. ř. zabýval splněním podmínky povinného zastoupení.

  [7] Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení poskytnuté žalobci odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí o tom, že dovolání je přípustné (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

  [8] Jelikož bylo dovolání odmítnuto, Nejvyšší soud o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, jenž sdílí osud dovolání, nerozhodoval (srov. obdobně důvody usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1785/17).

  [9] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 23. 5. 2019


  JUDr. Filip Cileček
  předseda senátu