Rozhodnutí NS

21 Cdo 1274/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/16/2019
Spisová značka:21 Cdo 1274/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.1274.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1274/2019-365


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce S. J., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Kristýnou Mužnou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Tyršova č. 1714/27, proti žalované CZECH PRINT CENTER a. s. se sídlem v Praze 10, Černokostelecká č. 613/145, IČO 43875548, zastoupené JUDr. Jaromírem Kremerem, advokátem se sídlem v Orlové, Úzká č. 1108, o náhradu škody z pracovního úrazu, za účasti Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 123/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. října 2018, č. j. 16 Co 93/2018-307, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
  Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 2018, č. j. 16 Co 93/2018-307, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 16. 5. 2019


  JUDr. Mojmír Putna
  předseda senátu