Rozhodnutí NS

27 Cdo 1222/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:27 Cdo 1222/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1222.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243f odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 1222/2019-576


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelů a) M. Ch., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Zrckem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, V. F., narozeného XY, bytem XY, a c) Moyo holding, a. s., se sídlem v Dalovicích, Botanická 276, PSČ 362 63, identifikační číslo osoby 45358095, zastoupené JUDr. Jiřím Gajdarusem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Synkovská 1327/6, PSČ 160 00, za účasti 1) Z. M., narozeného XY, bytem XY, a 2) P. u., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, obou zastoupených JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem, se sídlem ve Zbečně 123, PSČ 270 24, o přezkoumání přiměřenosti protiplnění, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1065/2005, o dovolání navrhovatele a) M. Ch. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 11. 2018, č. j. 14 Cmo 216/2017-532, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel a) M. Ch. dne 8. 3. 2019 dovolání, které posléze podáním ze dne 27. 3. 2019, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

[3] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2019
JUDr. Petr Šuk
předseda senátu