Rozhodnutí NS

22 Cdo 1239/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:22 Cdo 1239/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1239.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/24/2019
III.ÚS 2049/19
III.ÚS 2049/19
JUDr. Jiří Zemánek
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1239/2019-421


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce M. Ch., narozeného XY, bytem XY, proti žalované H. Ch., narozené XY, bytem XY, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 289/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 2018, č. j. 16 Co 138/2018-387, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Podle § 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozhodnutím, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2018, č. j. 16 Co 1238/2018-387, není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř., neboť napadeným rozhodnutím odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Jelikož Nejvyšší soud shledal dovolání žalobce nepřípustným, podle § 243c odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť řízení ve věci není dosud skončeno a o nákladech řízení bude rozhodovat soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. 4. 2019


Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu