Rozhodnutí NS

33 Cdo 1693/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/29/2019
Spisová značka:33 Cdo 1693/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.1693.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 1693/2019-61


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce E. Z., bytem XY, proti žalované Dopravní podnik města Děčína, a.s., se sídlem Děčín VI., Dělnická 106, identifikační číslo osoby 62240935, o úrok z prodlení ve výši 8,2 % denně z částky 900 Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 14 C 297/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 11. 2018, č. j. 10 Co 336/2018-32, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 14 C 297/2017-26, potvrdil usnesení vydané vyšší soudní úřednicí dne 24. 7. 2018, č. j. 14 C 297/2017-23, jímž byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 6. 11. 2018, č. j. 10 Co 336/2018-32, odvolání žalobce proti dotyčnému usnesení okresního soudu odmítl jako nepřípustné.

Žalobce napadl usnesení krajského soudu dovoláním, které není objektivně přípustné, neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu [§ 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srovnej čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“].

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu