Rozhodnutí NS

21 Cdo 5643/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:21 Cdo 5643/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.5643.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 5643/2017-152

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Jiřího Doležílka ve věci dodatečného projednání dědictví po R. V., narozeném XY, zemřelém dne 21. dubna 2012, posledně bytem XY, za účasti České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, Územního pracoviště v Ústí nad Labem, Mírové náměstí č. 36, a věřitelů zůstavitele M. V., narozené XY, bytem XY, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, IČO 41197518, J. J., a České republiky - Okresního soudu v Chomutově, se sídlem v Chomutově, Na Příkopech č. 663/29, IČO 00024848, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 35 D 529/2012, o dovolání České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. června 2017 č. j. 84 Co 230/2017-136, takto:

I. Dovolání České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 6. 2017 č. j. 84 Co 230/2017-136 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť toto dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o plnění peněžité povahy (vypořádacím podílu, který se nepodařilo v rámci likvidace dědictví zpeněžit) nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 3. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu