Rozhodnutí NS

20 Nd 181/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:20 Nd 181/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.181.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 181/2019-87


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně L. M., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému J. P., narozenému XY, bytem XY, o příspěvek na výživu a o náklady neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 5 C 52/2018, o návrhu žalobkyně na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 5 C 52/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (žalovaný proti návrhu žalobkyně na přikázání věci neměl námitek ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu