Rozhodnutí NS

27 Cdo 2428/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:27 Cdo 2428/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2428.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/13/2019
III.ÚS 1936/19
III.ÚS 1936/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
06/18/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2428/2018-419


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Okresnímu soudu v Olomouci, se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 16, PSČ 771 38, ve věci nejasného podání, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 5. 2. 2015, č. j. 12 Co 4/2015-134, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 109/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 20. 10. 2017, č. j. 69 Co 381/2017-372, takto:

      I. Dovolání se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 4. 5. 2017, č. j. 16 Nc 109/2013-352, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 20. 10. 2017, č. j. 69 Co 381/2017-372, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podle § 238 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř. proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek [písmeno i/], a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [písmeno j/].

Právě o tento případ jde v posuzované věci. Nejvyšší soud proto - aniž v souladu s § 241b odst. 2 o. s. ř. přezkoumával splnění podmínky povinného zastoupení - dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu