Rozhodnutí NS

4 Tdo 523/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:4 Tdo 523/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.523.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 3 tr. ř.
§ 20 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
4 Tdo 523/2019-6320


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 5. 2019 v řízení o dovoláních, která podali obvinění J. K., nar. XY, a B. S., nar. XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. 2 To 74/2018, jako soudu odvolacího, a obviněné P. R., nar. XY, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. 2 To 90/2018, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 7/2016, takto:


Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam z důvodu uvedeného v § 20 odst. 1 tr. ř. se věc obviněných J. K. a B. S. vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 521/2019, a věc obviněné P. R. vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tdo 523/2019, spojují ke společnému řízení o dovolání.

Společná věc obviněných bude dále u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tdo 521/2019.


Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl dne 25. 4. 2019 Krajským soudem v Ostravě předložen spis tohoto soudu sp. zn. 34 T 7/2016 s dovoláním obviněných J. K. a B. S. proti rozsudku Vrchního soudu Olomouci ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. 2 To 74/2018, kterým bylo rozhodnuto o jejich podaných odvoláních proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2018, sp. zn. 34 T 7/2016.

Téhož dne napadlo u Nejvyššího soudu dovolání obviněné P. R. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. 2 To 90/2018, kterým bylo rozhodnuto o odvolání obviněné proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2018, sp. zn. 34 T 7/2016.

Z předloženého trestního spisu je zřejmé, že všichni dovolatelé byli odsouzení rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2018, sp. zn. 34 T 7/2016, přičemž o jejich odvoláních bylo z procesních důvodů rozhodnuto výše citovanými samostatnými rozhodnutími Vrchního soudu v Olomouci.

Jelikož trestné činy všech tří obviněných, jimiž byli uznáni vinnými, spolu souvisí, je zde důvod k tomu, aby o jejich dovoláních bylo rozhodnuto Nejvyšším soudem ve společném řízení (§ 20 odst. 1 tr. ř.). K takovému postupu pak jsou nyní splněny i veškeré ostatní procesní předpoklady (§ 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam).

Nejvyšší soud proto rozhodl v neveřejném zasedání tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 5. 2019


JUDr. František Hrabec
předseda senátuVypracovala:
JUDr. Marta Ondrušová