Rozhodnutí NS

24 Cdo 4128/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:24 Cdo 4128/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4128.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4128/2018-251


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci pozůstalosti po M. R., zemřelém dne 3. března 2017, posledně bytem XY, za účasti 1) E. R., narozené XY, bytem XY, 2) S. A. R., narozené XY, bytem XY, 3) S. J. R., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská č. 673/24, a 4) T. R., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Bc. Rudolfem Kožušníkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Šumavská č. 1085/12, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 110/2017, o dovolání E. R., S. A. R. a S. J. R. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. června 2018, č. j. 29 Co 165/2018-190, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání E. R., S. A. R. a S. J. R. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21.6.2018, č.j. 29 Co 165/2018-190, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu