Rozhodnutí NS

20 Cdo 1084/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/07/2019
Spisová značka:20 Cdo 1084/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1084.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1084/2019-238


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného K. N., narozeného XY, bytem XY, proti povinným 1) J. J., narozenému XY, bytem XY, 2) H. J., narozené XY, bytem XY, zastoupené J. J., narozeným dne XY, bytem XY, jako obecným zmocněncem, pro 66 509 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 25 EXE 6369/2011, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. července 2018, č. j. 30 Co 94/2018-169, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.
    Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud posoudil podání povinných ze dne 31. srpna 2018 jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. července 2018, č. j. 30 Co 94/2018-169, a řízení o tomto dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, od 29. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 2. dubna 2019, č. j. 20 Cdo 1084/2019-234, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

         V Brně dne 7. 5. 2019
                 JUDr. Zbyněk Poledna
                 předseda senátu