Rozhodnutí NS

20 Cdo 4235/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/04/2018
Spisová značka:20 Cdo 4235/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4235.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4235/2018-264
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné D. K., narozené XY, bytem XY, za účasti manžela povinné T. K., narozeného XY, bytem XY, pro 88 131 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 42 EXE 630/2015-261, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2017, č. j. 12 Co 685/2016-147, t a k t o:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné a jejího manžela ze dne 20. 11. 2017 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2017, č. j. 12 Co 685/2016-147, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, neboť dovolatelé, ač vyzváni a řádně poučeni o procesních důsledcích (viz dne 30. 11. 2017 doručené usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 22. 11. 2017, č. j. 42 EXE 630/2015-171, a dne 11. 5. 2018 doručené usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 4. 2018, č. j. 42 EXE 630/2015-220), neodstranili ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky obligatorního zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 12. 2018

JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu