Rozhodnutí NS

32 Nd 324/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/29/2018
Spisová značka:32 Nd 324/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.ND.324.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 324/2018-87


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v řízení o pozůstalosti po L. K., zemřelém 12. 5. 2018, vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 875/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 875/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.


Odůvodnění:


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu soudního komisaře, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 10. 2018


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu