Rozhodnutí NS

22 Cdo 1093/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:22 Cdo 1093/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1093.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Předběžné opatření
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1093/2019-31


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci navrhovatelky M. K., narozené XY, bytem v XY, proti odpůrci A. G., narozenému XY, bytem v XY, o předběžné opatření, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 117 Nc 2501/2018, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne z 20. 12. 2018, č. j. 56 Co 289/2018 -19, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 7. 11. 2018, č. j. 117 Nc 2501-11, zamítl návrh, aby předběžným opatřením „žalovanému bylo zakázáno jakkkoliv nakládat s majetkem, o kterém rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku pod jednacím číslem 42 C 301/2017 do zaplacení“, a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala navrhovatelka odvolání, které vzala zpět poté, co byla soudem poučena o tom, že místně příslušným je Okresní soud ve Frýdku- Místku a do protokolu prohlásila, že podá nový návrh na předběžné opatření u soudu místně příslušného. Krajský soud v Ostravě (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 20. 12. 2018, č. j. 56 Co 289/2018-19, odvolací řízení o odvolání navrhovatelky zastavil a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání a požádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. O její žádosti však soud prvního stupně nerozhodl podle § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění novely provedené zákonem č. 289/2017 Sb. (účinnost od 30. 9. 2017) – dále „o. s. ř.“, neboť dovolání je podle § 238 o. s. ř. nepřípustné.

Podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření; takovým usnesením je i usnesení, kterým bylo v řízení o předběžném opatření rozhodnuto o zpětvzetí odvolání a zastavení odvolacího řízení. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl. Vzhledem k nepřípustnosti dovolání by bylo nadbytečné zabývat se splněním podmínky povinného zastoupení navrhovatelky advokátem v dovolacím řízení.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 4. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu