Rozhodnutí NS

30 Nd 323/2014

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/25/2015
Spisová značka:30 Nd 323/2014
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.323.2014.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 323/2014U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a Mgr. Víta Bičáka ve věci žalobkyně UNION ROAD s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Bobrky 457, identifikační číslo osoby 27748731, zastoupené JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, proti žalované ELKO – OIL, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 1349/2, identifikační číslo osoby 25834401, zastoupené JUDr. Lubomírem Lukšíkem, advokátem se sídlem v Ostravě – Porubě, Hlavní třída 1023/55, pro 411.382,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26ECm 36/2014, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:
  Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26ECm 36/2014 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.
  O d ů v o d n ě n í :


  V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 25. února 2015

  JUDr. Vladimír Mikušek
  předseda senátu