Rozhodnutí NS

21 Cdo 1154/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:21 Cdo 1154/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.1154.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/08/2019
II.ÚS 2552/19
II.ÚS 2552/19
JUDr. Ludvík David
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 1154/2019-536

USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněné BONERA s. r. o. se sídlem v Brně, Svitavské nábřeží č. 920/33, IČO 47679794, proti povinným 1) L. H., narozenému dne XY, bytem v XY, a 2) S. H., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupeným Mgr. Janem Nedomou, advokátem se sídlem v Novém Malíně č. 426, za účasti Mgr. Alana Havlici, soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny č. 229, pro 399.750,- Kč (nařízeno pro 1.053.244,40 Kč) s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 EXE 1724/2011 a u soudního exekutora Mgr. Alana Havlici pod sp. zn. 197 EX 2227/11, o návrhu povinných na zastavení exekuce, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. června 2018, č. j. 40 Co 39/2016-476, ve znění usnesení ze dne 28. srpna 2018, č. j. 40 Co 39/2016-494, takto:

I. Dovolání soudního exekutora se odmítá.
II. Ve vztahu mezi soudním exekutorem na straně jedné a oprávněnou a povinnými na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 21. 6. 2018, č. j. 40 Co 39/2016-476, ve znění usnesení ze dne 28. 8. 2018, č. j. 40 Co 39/2016-494, do výroku II., jímž bylo rozhodnuto, že „oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Alanu Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, sídlem Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník na nákladech exekuce částku 7.865,- Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení“, podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu v části týkající se výroku o nákladech řízení ve vztahu mezi oprávněnou a soudním exekutorem [§ 238 odst.1 písm. h) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 5. 2019

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu