Rozhodnutí NS

26 Cdo 1647/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/26/2018
Spisová značka:26 Cdo 1647/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.1647.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 1647/2018-163
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou ve věci žalobkyně M. Š., J., zastoupené Mgr. Lenkou Hronovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Palackého 5001/1, proti žalovanému L. Š., J., zastoupenému JUDr. Alenou Prchalovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Jihlavě, Husova 1288/25, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 20 C 281/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočce v Jihlavě ze dne 14. listopadu 2017, č. j. 54 Co 254/2017-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočce v Jihlavě ze dne 14. 11. 2017, č. j. 54 Co 254/2017–129, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 9. 2018


Mgr. Lucie Jackwerthová
pověřená členka senátu