Rozhodnutí NS

27 Cdo 121/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:27 Cdo 121/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.121.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 121/2019-327USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně T., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, proti žalovanému J. K., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 968 Kč s příslušenstvím, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 6. 2010, č. j. 12 EC 447/2009-25, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 12 EC 447/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2018, č. j. 16 Co 135/2018-305, takto:

      Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


[1] Městský soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 17. 1. 2018, č. j. 12 EC 447/2009-297, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 zamítl žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30. 6. 2010, č. j. 12 EC 447/2009-25.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal (nezastoupený) žalovaný dovolání, ve kterém požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, jež Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[3] Vzhledem k objektivní nepřípustnosti dovolání nebylo nutné se zabývat otázkami povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. a též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 1493/2018).

[4] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[5] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 3. 2019


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu