Rozhodnutí NS

28 Ncu 47/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:28 Ncu 47/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.47.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 47/2019-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem H. R., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Řízení o návrhu na uznání rozsudku soudu v Sétifu, Alžírská lidově demokratická republika, ze dne 12. 3. 2007, č. 1656, se zastavuje.


O důvodnění:

Dne 2. 4. 2019 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku soudu v Sétifu, Alžírská lidově demokratická republika, ze dne 12. 3. 2007, č. 1656, o rozvodu jeho manželství s N. S. O..

Podáním návrhu vznikla navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek z návrhu na uznání cizího rozhodnutí [srov. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 10 Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2019, č. j. 28 Ncu 47/2019-4, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku zasláním jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen úředním překladem do českého jazyka, předložil osvědčení o svém českém státním občanství k datu vydání rozsudku o rozvodu, sdělil, zda se z manželství s Nadjet Souhilou Ouarest narodily nějaké děti a uhradil Nejvyššímu soudu soudní poplatek z návrhu ve výši 2.000,- Kč, mimo jiné s poučením, že nebude-li soudní poplatek z návrhu ve lhůtě uhrazen, Nejvyšší soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 23. 5. 2019 (postupem dle § 50 odst. 2 o. s. ř.), navrhovatel však ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) soudní poplatek z návrhu nezaplatil (a návrh ani nikterak nedoplnil).

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o uznání rozsudku soudu v Sétifu, Alžírská lidově demokratická republika, ze dne 12. 3. 2007, č. 1656, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 5. 2019
JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu