Rozhodnutí NS

20 Cdo 371/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 371/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.371.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 371/2019-561
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné A. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem se sídlem Zbečno č. 123, proti povinné RED Fourteen s.r.o. se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, identifikační číslo osoby 25627694, zastoupené Mgr. Rostislavem Pekařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 813/57, o provedení prací a výkonů, o návrhu povinné na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 3176/2015, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-126, takto:

Záhlaví a výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. března 2019, č. j. 20 Cdo 371/2019-552, se v části, v níž je identifikováno dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu opravuje tak, že místo „usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-123“ správně zní „usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2017, č. j. 58 Co 352, 353/2016-126“.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3. o. s. ř.):

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. března 2019, č. j. 20 Cdo 371/2019-552, došlo k chybě, když bylo v záhlaví a ve výroku chybně uvedeno číslo jednací dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Vzhledem k tomu, že jde o zřejmou nesprávnost, na kterou Obvodní soud pro Prahu 1 upozornil, bylo zmíněné pochybení postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 243c o. s. ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 14. 5. 2019
                  JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu