Rozhodnutí NS

25 Cdo 1758/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:25 Cdo 1758/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1758.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 1758/2019-490


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně: B. Š., narozená XY, bytem XY, proti žalované: Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, IČO 70099618, zastoupená Mgr. Jiřím Gregůrkem, advokátem se sídlem Husovo náměstí 82/10, Beroun, o 8.052.840 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 21 C 112/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, č. j. 72 Co 452/2014-405, takto:

   I. Dovolací řízení se zastavuje.
   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
  Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

  Nejvyšší soud zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2017, č. j. 72 Co 452/2014-405, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).


  Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 28. 5. 2019


  JUDr. Petr Vojtek
  předseda senátu