Rozhodnutí NS

22 Nd 72/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:22 Nd 72/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.72.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 72/2019-120


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců a) M. T., narozeného XY, bytem XY, a b) M. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupených Mgr. Kamilem Štěpánkem, advokátem se sídlem v České Lípě, Jindřicha z Lipé 113, proti žalované MYA BOHEMIA.EU s.r.o., identifikační číslo osoby 25417827, se sídlem v Brně, Příkop 843/4, zastoupené JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Průmyslová 1631/4, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 22/2017, o návrh na delegaci, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 22/2017 se přikazuje k projednání Okresnímu soudu v České Lípě.

Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 4. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu