Rozhodnutí NS

24 Cdo 3491/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/10/2018
Spisová značka:24 Cdo 3491/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.3491.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Svéprávnost (o. z.)
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3491/2018-376USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzované E. S., zastoupené opatrovníkem statutárním městem České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, a opatrovnicí pro řízení Mgr. Ing. Janou Krupičkovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Divadelní 2728/3, o návrhu na navrácení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 3 P 325/2015, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. prosince 2017, č. j. 64 Co 377/2017-298, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud Plzeň - jih (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 23. června 2017, č. j. 3 P 325/2015-270, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 11. září 2017, č. j. 3 P 325/2015-281, výrokem I. omezil posuzovanou ve svéprávnosti, tak jak je uvedeno v předmětném rozsudku a rozhodl o nákladech řízení (výrok II. až IV.).

Krajský soud v Plzni (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 5. prosince 2017, č. j. 64 Co 377/2017-298, změnil rozsah omezení svéprávnosti (výrok I.) a dále rozhodl o nákladech řízení (výrok II. a III.).

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala sama posuzovaná (dále též „dovolatelka“) dovolání. Soud prvního stupně doručil posuzovanou sepsané dovolání opatrovnicí pro řízení. Opatrovnice pro řízení dovolání nedoplnila a vyjádřila se, že není dán důvod pro podání dovolání.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně nerozhodl o zastavení řízení pro nesplnění podmínky povinného zastoupení podle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř., dovolacímu soudu nezbylo než postupovat podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. a dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. 10. 2018


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu