Rozhodnutí NS

20 Cdo 3286/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/20/2018
Spisová značka:20 Cdo 3286/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3286.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3286/2018-137USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci žalobce V. B., B., proti žalovaným 1) P. V., B., a 2) P.V., V., oběma zastoupeným JUDr. Petrem Čichovským, advokátem se sídlem v Týnci nad Sázavou, Družstevní 411, o vynětí všech věcí, práv a jiných majetkových hodnot, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 8 C 120/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2018, č. j. 20 Co 119/2018-117, t a k t o:


Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 3. 2018, č. j. 8 C 120/2017-108, kterým Okresní soud v Benešově nepřiznal žalobci osvobození od placení soudního poplatku (za odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Benešově ze dne 22. 1. 2018, č. j. 8 C 120/2017-80).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku [§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001 (uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 9. 2018


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu