Rozhodnutí NS

30 Nd 451/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:30 Nd 451/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.451.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Výkon rozhodnutí
Výživné
Srážky ze mzdy
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 252 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 451/2018-53


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci oprávněné L. M., nar. XY, bytem v Nizozemském království, zastoupené zákonnou zástupkyní M. T., nar. XY, bytem v Nizozemském království, právně zastoupené Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 3/4, proti povinnému T. M., nar. XY, bytem v XY, pro dlužné a běžné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Určuje se, že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Při vědomí, že Nejvyšší soud nemůže přezkoumávat podmínky § 11 odst. 3 o. s. ř. ve vztahu k pravomoci soudů České republiky, ani absenci podmínek místní příslušnosti nebo nemožnosti je určit (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 55 E 17/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, a to z důvodu hospodárnosti řízení, neboť u tohoto soudu bylo řízení zahájeno a nejsou zde jiné relevantní skutečnosti, jež by odůvodňovaly určení jiného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. 4. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu