Rozhodnutí NS

26 Cdo 4743/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/04/2019
Spisová značka:26 Cdo 4743/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4743.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4743/2018-696


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva SIGMA, se sídlem v Olomouci, Černá cesta 138/6, IČO 00495069, proti žalované J. B., narozené XY, bytem XY, o zaplacení 6.881 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 309/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 15. června 2018, č. j. 69 Co 142/2018-649, takto:
    I. Dovolací řízení se zastavuje.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
          O d ů v o d n ě n í :

  Žalovaná napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (odvolací soud) ze dne 15. 6. 2018, č. j. 69 Co 142/2018-649, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci (soud prvního stupně) ze dne 3. 5. 2018, č. j. 15 C 309/2004-643, jímž zastavil dovolací řízení (několikáté v řadě) pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání a rozhodl o náhradě nákladů řízení, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

  Podáním dovolání vznikla žalované povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále též jen „zákon o soudních poplatcích“], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4.000 Kč.

  Ani po výzvě soudu prvního stupně usnesením ze dne 15. 8. 2018, č. j. 15 C 309/2004-656, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 5. 9. 2018, č. j. 15 C 309/2004-670, však žalovaná soudní poplatek nezaplatila. K opakované žádosti (podání ze dne 22. 8. 2018 doručené soudu 30. 8. 2018) o osvobození od soudních poplatků již soud prvního stupně nepřihlížel, neboť ji považoval za obstrukční (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3525/2018, ze dne 19. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 830/2016) a předložil věc dovolacímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

  Protože žalovaná ani po výzvě soudu nezaplatila soudní poplatek splatný podáním dovolání, Nejvyšší soud řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
   V Brně dne 4. 4. 2019


   JUDr. Pavlína Brzobohatá
   předsedkyně senátu