Rozhodnutí NS

25 Cdo 751/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/26/2019
Spisová značka:25 Cdo 751/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.751.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 751/2019-29


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobce: J. H., narozený XY, bytem XY, proti žalované: D. P., se sídlem XY, o 20.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 188/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 5. 10. 2018, č. j. 30 Co 228/2018-13, takto:


Dovolání se odmítá.
  Odůvodnění:

  Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 5. 10. 2018, č. j. 30 Co 228/2018-13, změnil usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 7. 8. 2018, č. j. 12 C 188/2018-7, tak, že přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu, a dále je potvrdil ve výroku, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

  Proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které je ovšem nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) a j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“). Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

  Vzhledem k tzv. objektivní nepřípustnosti podaného dovolání nebylo současně třeba rozhodovat o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.).

  O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který o náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne v konečném rozhodnutí ve věci (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 26. 3. 2019


  JUDr. Petr Vojtek
  předseda senátu