Rozhodnutí NS

23 Cdo 4407/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:23 Cdo 4407/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.4407.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 4407/2018-435


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce J. H., bytem XY, zastoupeného Mgr. Pavlem Jezlem, advokátem, se sídlem v Prachaticích, Kostelní náměstí 16, PSČ 383 01, proti žalované DAVO CAR, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Malešice, U Tvrze 669/40b, PSČ 108 00, IČO 27934799, zastoupené JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou, se sídlem v Praze, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, o zaplacení částky 201 854 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 88/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 10. 2017, č. j. 1 Cmo 214/2016-401, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 4. 2016, č. j. 5 Cm 88/2011-343, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby bylo žalované uloženo zaplatit mu částku 201 854 Kč s příslušenstvím (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalobce Vrchní soud rozsudkem ze dne 24. 10. 2017, č. j. 1 Cmo 214/2016-401, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II) a o odměně ustanovené zástupkyně žalobce (výrok pod bodem III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podáním ze dne 4. října 2018 vzal žalobce dovolání zpět.

Podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. neodůvodňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu