Rozhodnutí NS

25 Cdo 3631/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2018
Spisová značka:25 Cdo 3631/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3631.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3631/2018-203


USNESENÍNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce: P. R. proti žalovanému: Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III, IČO 27441881, se sídlem Werichova 1145/33, Praha 5, zastoupené Mgr. Martinem Švehlíkem, advokátem se sídlem Purkyňova 74/2, Praha 1, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 195/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 8. 2018, č. j. 3 Co 15/2018-178, takto:


Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne ze dne 15. 8. 2018, č. j. 3 Co 15/2018-178, potvrdil usnesení ze dne 3. 1. 2018, č. j. 66 C 195/2013-170, kterým Městský soud v Praze zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení ve věci ochrany osobnosti. Soudy dovodily, že žalobce věrohodně neprokázal, že by jeho majetkové poměry odůvodňovaly osvobození od soudního poplatku z odvolání, který v dané věci činí 2.000 Kč.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím, je dovolání žalobce objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O odkladu právní moci či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat, je-li zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy Nejvyšší soud bez zbytečných odkladů po předložení věci dovolání odmítl, nerozhodoval již samostatně o návrhu žalobce na odklad právní moci a vykonatelnosti.

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 10. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu