Rozhodnutí NS

29 Cdo 293/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/22/2017
Spisová značka:29 Cdo 293/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.293.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

29 Cdo 293/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelek a) VENTEN MANAGEMENT LIMITED, se sídlem v Larnace, Naousis 1, Kyperská republika, registrační číslo HE 108344, zastoupené Mgr. Radimem Smolenem, advokátem, se sídlem v Praze 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, b) LEXBURG ENTERPRISES LIMITED, se sídlem v Larnace, Arch. Makariou iii 9, LAZAROS CENTRE, 1st floor, Flat/Office 106, P. C. 6017, Kyperská republika, registrační číslo HE 135194, zastoupené Mgr. Ing. Petrem Nevolou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, c) Shepherd Investments International Ltd., se sídlem v Road Town, HWR Services, Craigmuir Chambers, P. O. Box 71, Tortola, Britské Panenské ostrovy, a d) Stark International, se sídlem v Hamiltonu, Arthur Morris, Christensen & Co., Century House, 31 Richmond Road, HM 8, Bermudské ostrovy, za účasti TELEFÓNICA, S. A., se sídlem v Madridu, Gran Via 28, 28013, Španělské království, registrační číslo A28015865, zastoupené Mgr. Karolínou Horákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Křižovnické náměstí 193/2, PSČ 110 00, o zaplacení 644.280.000 Kč s příslušenstvím, 227.760.000 Kč s příslušenstvím, 57.021.400 Kč s příslušenstvím a 22.555.600 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 20/2006, o dovolání TELEFÓNICA, S. A., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. srpna 2016, č. j. 7 Cmo 504/2014-1840, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 30. září 2016, č. j. 7 Cmo 504/2014-1894, takto:

Vykonatelnost výroků I. 1. a 3., II. a III. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. srpna 2016, č. j. 7 Cmo 504/2014-1840, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 30. září 2016, č. j. 7 Cmo 504/2014-1894, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


O d ů v o d n ě n í:


Ve výroku uvedeným usnesením Vrchního soudu v Praze byla TELEFÓNICA, S. A., (mimo jiné) zavázána zaplatit navrhovatelce a) VENTEN MANAGEMENT LIMITED částku 644.280.000 Kč s příslušenstvím [výrok I. 1. a)] a na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 24.180.946,10 Kč (výrok II.) a navrhovatelce b) LEXBURG ENTERPRISES LIMITED částku 227.760.000 Kč s příslušenstvím [výrok I. 1. b)] a na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 10.123.095,20 Kč (výrok III.), to vše do sedmi dnů (resp. v případě náhrady nákladů řízení do tří dnů) od právní moci usnesení. Dále byla zavázána zaplatit České republice „ve prospěch finanční účtárny Městského soudu v Praze“ na náhradu nákladů řízení vzniklých státu částku 75.250,10 Kč, do tří dnů od právní moci usnesení (výrok I. 3.).

TELEFÓNICA, S. A., proti ve výroku uvedenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala dovolání. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc a vykonatelnost výroků I. 1, II. a III. napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit: a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že dovolatelce by neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila závažná újma, dovolací soud odkládá vykonatelnost všech výroků napadeného rozhodnutí, které dovolatelku zavazují k plnění, až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2017


JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu