Rozhodnutí NS

32 Cdo 3859/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/22/2018
Spisová značka:32 Cdo 3859/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3859.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3859/2018-222USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Stavební klempířství Liberec s.r.o., se sídlem v Liberci, K Bucharce 247, PSČ 460 08, identifikační číslo osoby 28714814, zastoupené Mgr. Ing. Martinem Pintou, advokátem se sídlem v Liberci, Mozartova 679/21, proti žalované W - STAV s.r.o., se sídlem ve Vrchlabí, J. Kablíkové 1142, PSČ 543 01, identifikační číslo osoby 60111534, zastoupené Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16, o zaplacení 109 940 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 107 C 4/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2018, č. j. 47 Co 49/2018-198, ve znění usnesení ze dne 9. 5. 2018, č. j. 47 Co 49/2018-203, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, které podáním datovaným dnem 1. 10. 2018 (č. l. 217 spisu) a došlým dne 2. 10. 2018 Okresnímu soudu v Trutnově, vzala v plném rozsahu zpět. Žalobkyně (do 3. 4. 2018 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 28251 pod obchodní firmou SRJ Poznik, s.r.o.) vyslovila se zpětvzetím dovolání souhlas s tím, že se vzdala práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto v důsledku uvedeného dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243f odst. 2 a § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku zaplaceného za dovolání je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 10. 2018


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu