Rozhodnutí NS

6 Tdo 71/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:6 Tdo 71/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.71.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Společné řízení
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 71/2019-25


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 1. 2019 ve věci dovolání podaného obviněnou R. F., nar. XY, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 5 To 289/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 52 T 155/2017, takto :


Podle § 23 odst. 3 tr. ř. se věc obviněné R. F., nar. XY, dosud vedená pod sp. zn. 6 Tdo 71/2019 spojuje do společného řízení s věcí téže obviněné, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 6 Tz 44/2018.


O d ů v o d n ě n í :


Ve výše označené věci má Nejvyšší soud rozhodovat o dovolání, které proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 5 To 289/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 52 T 155/2017, podala prostřednictvím svého obhájce obviněná R. F. Ve prospěch této obviněné výše označené usnesení odvolacího soudu napadl stížností pro porušení zákona ministr spravedlnosti. Věc, v níž je třeba o podané stížnosti pro porušení zákona rozhodnout, je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 6 Tz 44/2018.

Protože podle § 266a odst. 2 tr. ř. projedná Nejvyšší soud stížnost pro porušení zákona a dovolání, jež byly podány v téže věci, ve společném řízení, shledal dovolací soud důvod k tomu, aby obě věci, v nichž je třeba ohledně obviněné R. F. rozhodnout, spojil podle § 23 odst. 3 tr. ř. do společného řízení s tím, že budou rozhodnuty pod sp. zn. 6 Tz 44/2018.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 1. 2019

                JUDr. Vladimír Veselý
                předseda senátu