Rozhodnutí NS

20 Cdo 1047/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:20 Cdo 1047/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1047.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad výkonu rozhodnutí
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1047/2019-133


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné RATAR s. r. o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 399/26, identifikační číslo osoby 02943786, zastoupené Mgr. Janem Vaňkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, proti povinné V. J., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Janem Hrudkou, advokátem se sídlem v Kladně, náměstí starosty Pavla 5, pro 3 143 994,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 8609/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2017, č. j. 18 Co 247/2017-100, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12. 5. 2017, č. j. 206 EXE 8609/2016-25, kterým Okresní soud Praha-západ zamítl návrh povinné na odklad exekuce.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť odvolací soud rozhodoval ve věci odkladu exekuce [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu