Rozhodnutí NS

26 Cdo 914/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/11/2019
Spisová značka:26 Cdo 914/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.914.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 914/2019-117USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec, se sídlem v Brně, Oderská 4, IČO 44992785, proti žalovaným 1) P. M., narozenému XY, 2) P. M., narozené XY, oběma bytem XY, o 53.777 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 25/2017, o dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. prosince 2018, č. j. 15 Co 243/2018-107, t a k t o :

Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně (odvolací soud) usnesením ze dne 3. 12. 2018, č. j. 15 Co 243/2018-107, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 3. 9. 2018, č. j. 238 C 25/2017-102, kterým žalovanému 1) nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení [v němž žalovaný 1) napadl rozsudek soudu prvního stupně ze dne 11. 5. 2018, č. j. 238 C 25/2017-81].

Usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný 1) podáním, jež je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“) dovoláním. Dovolání však není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř., neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 4. 2019


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu