Rozhodnutí NS

30 Cdo 3800/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/10/2018
Spisová značka:30 Cdo 3800/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3800.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/22/2018
IV.ÚS 1055/18
JUDr. Jan Filip
zrušeno
09/07/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3800/2017-65
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka ve věci umístěné H. D., zastoupené procesním opatrovníkem Mgr. Janem Ambrožem, advokátem se sídlem v Plzni, Prešovská 337/6, a zmocněncem Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, za účasti Psychiatrické nemocnice Bohnice, se sídlem v Praze 8, Ústavní 91, o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 19 L 2644/2016, o dovolání umístěné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. května 2017 pod sp. zn. 58 Co 139/2017, takto:

I. Dovolání umístěné se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání umístěné proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 21. září 2016, č. j. 19 L 2644/2016-8 (jímž bylo rozhodnuto, že převzetí umístěné do shora označeného zdravotního ústavu dne 16. září 2016 bylo v souladu se zákonnými důvody) není ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, jelikož fakticky směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně o ustanovení opatrovníka umístěné a obsahuje konkrétní výhrady proti tomuto opatrovníkovi. Jinak řečeno, dovolací argumentace (tj. důvod dovolání a vymezené předpoklady přípustnosti dovolání umístěné vztahující se ke dvěma v dovolání formulovaným právním otázkám), nemá žádný vztah k dovoláním napadenému usnesení odvolacího soudu, respektive napadené usnesení odvolacího soudu nespočívá na řešení právních otázek, které umístěná v dovolání formuluje a vymezuje k nim dovolací argumentaci.

Za této procesní situace tudíž Nejvyššímu soudu nezbylo, než podané dovolání umístěné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení §243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. a § 23 z. ř. s.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. ledna 2018

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu