Rozhodnutí NS

27 Cdo 5293/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:27 Cdo 5293/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.5293.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Žaloba pro zmatečnost
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 229 odst. 3 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/06/2019
IV.ÚS 1859/19
JUDr. Jaromír Jirsa
odmítnuto
12/06/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 5293/2017-235


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nařízení předběžného opatření, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 21. 5. 2014, č. j. 12 Co 186/2014-71, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 18 Nc 301/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 10. 8. 2015, č. j. 12 Co 326/2015-160, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 21. 11. 2013, č. j. 18 Nc 301/2013-35, odmítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci k odvolání žalobce usnesením ze dne 19. 12. 2013, č. j. 12 Co 746/2013-48, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Žalobce napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci žalobou pro zmatečnost, již Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 27. 2. 2014, č. j. 18 Nc 301/2013-56, odmítl.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci k odvolání žalobce usnesením ze dne 21. 5. 2014, č. j. 12 Co 186/2014-71, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Žalobce uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci napadl (mimo jiné) žalobou pro zmatečnost, již Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 23. 6. 2015, č. j. 18 Nc 301/2013-143, odmítl.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 10. 8. 2015, č. j. 12 Co 326/2015-160, k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 238 odst. 1 písm. g) a § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jako nepřípustné.

Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí o tom, že dovolání je přípustné (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu