Rozhodnutí NS

25 Cdo 871/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/20/2019
Spisová značka:25 Cdo 871/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.871.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Poplatky soudní
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i), j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 871/2019-96


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, b) K. V., narozená XY, zastoupená žalobcem a), oba bytem XY, proti žalovaným: 1) P. P., soudkyně Krajského soudu v Praze, pracovištěm náměstí Kinských 234/5, Praha 5, 2) J. M., bývalý soudce Ústavního soudu, pracovištěm Joštova 628/8, Brno 2, o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 7523/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2018, č. j. 28 Co 316/2018-71, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. 10. 2018, č. j. 28 Co 316/2018-71, potvrdil usnesení ze dne 24. 8. 2018, č. j. 0 C 7523/2018-63, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a zamítl jejich návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. Soudy dovodily, že ze strany žalobců se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Usnesení odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Z uvedených důvodů je dovolání žalobců objektivně nepřípustné, a Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 3. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu