Rozhodnutí NS

20 Cdo 3390/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/01/2018
Spisová značka:20 Cdo 3390/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3390.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Exekuce
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3390/2018-215


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody v exekuční věci oprávněné České republiky – Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 1835/34, identifikační číslo osoby 00215732, proti povinnému L. R., P., pro 1 663 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 EXE 6449/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. března 2018, č. j. 9 Co 159/2018-176, t a k t o :


Dovolání povinného se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 28. března 2018, č. j. 9 Co 159/2018-176, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26. ledna 2018, č. j. 29 EXE 6449/2013-169, jímž povinnému nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a současně povinnému nebyl ustanoven zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů. Povinný nezastoupen advokátem napadl usnesení podáním, jež bylo posouzeno jako dovolání.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání je podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. nepřípustné, Nejvyšší soud je tedy odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 10. 2018


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu