Rozhodnutí NS

27 Cdo 5052/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:27 Cdo 5052/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5052.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
§ 236 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 5052/2017-388


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci oprávněného Ředitele Gymnázia XY, se sídlem XY, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem, se sídlem v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 2/2, PSČ 286 01, proti povinnému B. V., narozenému XY, bytem XY, o žalobě pro zmatečnost podané povinným, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 9 C 59/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2017, č. j. 17 Co 173/2017-377, takto:

      I. Dovolání se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 21. 4. 2017, č. j. 9 C 59/2011-365, odmítl (jakožto opožděné) odvolání podané povinným proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 21. 3. 2017, č. j. 9 C 59/2011-358 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání povinného rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jako nepřípustné, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Učinil tak proto, že dovoláním – jakožto mimořádným opravným prostředkem – lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze tehdy, připouští-li to zákon (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není dovolání přípustné podle § 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Právě o tento případ jde v posuzované věci. Usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo odmítnuto odvolání dovolatele, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, nicméně proti takovému rozhodnutí není dovolání podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. objektivně přípustné, když mimořádným opravným prostředkem, jenž v takovém případě slouží k prověření správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, je žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, ze dne 30. 3. 2016, sen. zn. 29 NSCR 57/2016, či ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1398/2016).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu