Rozhodnutí NS

27 Cdo 4410/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/29/2019
Spisová značka:27 Cdo 4410/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.4410.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243f odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4410/2018-649USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobců a) M. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Pavlem Bučinou, advokátem, se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, PSČ 272 01, a b) Lamuner s. r. o., se sídlem v Praze 12, K Vrtilce 58/45, PSČ 142 00, identifikační číslo soby 24127787, zastoupeného Mgr. Jiřím Topkou, advokátem, se sídlem v Kladně, Huťská 1294, PSČ 272 01, proti žalovaným 1) J. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Romanem Felixem, advokátem, se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 833/5, PSČ 150 00, 2) Z. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Zuzanou Urbanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 1972/158, PSČ 150 00, o zaplacení 7.876.313 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 255/2008, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 5. 2018, č. j. 5 Cmo 170/2011-603, takto:I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 1. 2011, č. j. 75 Cm 255/208-338, zamítl žalobu o zaplacení 15.752.625 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalobců Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 5. 2018, č. j. 5 Cmo 170/2011-603, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. v odvoláním napadeném rozsahu a ve výroku II. ve vztahu mezi žalobcem a) a prvním žalovaným a ve vztahu mezi žalobcem b) a druhým žalovaným potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a) a prvním žalovaným a žalobcem b) a druhým žalovaným [druhý a třetí výrok].

[3] Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce a) dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.) jako nepřípustné.

[4] Učinil tak proto, že námitkou nesprávného obsazení odvolacího soudu dovolatel uplatňuje (jako jediný dovolací důvod) zmatečnostní vadu řízení ve smyslu § 229 odst. 1 písm. f/ o. s. ř., která podle výslovného znění § 241a odst. 1 věty druhé o. s. ř. není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro jejíž posouzení tudíž dovolání není přípustné (srov. v aktuální judikatuře např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5884/2017).

[5] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

    V Brně dne 29. 5. 2019


    JUDr. Petr Šuk
    předseda senátu