Rozhodnutí NS

27 Nd 91/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/25/2019
Spisová značka:27 Nd 91/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.91.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2, 3 o. s. ř.
čl. 38 odst. 1 předpisu č. 2/93Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

27 Nd 91/2019-27USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně P. O., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému R. T., narozenému XY, bytem XY, o příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 4 C 380/2018, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu prvního stupně, takto:Věc vedená u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 4 C 380/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.


Odůvodnění:

Návrhu žalobkyně (ze dne 24. 1. 2019) na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Prostějově (č. l. 22 spisu) žalovaný (jemuž byl návrh společně s výzvou, aby se k němu vyjádřil, doručen 13. 2. 2019, viz č. l. 24 spisu) neodporoval. Usnesení, jímž se návrhu vyhovuje, tudíž nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2, § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 4. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu