Rozhodnutí NS

24 Cdo 3688/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:24 Cdo 3688/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.3688.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 3069 o. z.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/04/2019
I.ÚS 1146/19
JUDr. Milada Tomková
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3688/2018-283


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci pozůstalosti po E. Z., zemřelé dne 9. září 2016, posledně bytem XY, za účasti 1) G. S., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Vojtěchem Příkopou, advokátem se sídlem v Praze 10, Dykova č. 1158/17, 2) S. Z., narozeného XY, bytem XY, 3) A. S., narozené XY, bytem XY, 4) P. Z., narozeného XY, bytem XY, a 5) C. Z., narozené XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Pavlem Musilem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Hellichova č. 458/1, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2129/2016, o dovolání účastníků 2) až 5) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2018, č. j. 29 Co 10/2018-243, takto:


Dovolání S. Z., A. S., P. Z. a C. Z. se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání účastníků 2) až 5) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12.4.2018, č.j. 29 Co 10/2018-243, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je, v otázce přirůstání uvolněného dědického podílu zemřelého závětního dědice [právního předchůdce účastníků 2) až 5)] k podílům ostatních závětních dědiců (G. S.), v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. odvolacím soudem (i soudem prvního stupně) správně odkazované usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.3.2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016, ve kterém byl přijat závazný právní názor, že za situace, kdy zůstavitel povolal rovným dílem více závětních dědiců k určitému podílu z pozůstalosti (jako v projednávané věci), přirůstá ve smyslu ustanovení § 1504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“), uvolněný dědický podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, k podílům ostatních závětních spoludědiců a uvolněný podíl tudíž nepřipadne dědicům zákonným] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Pro úplnost dovolací soud dodává, že námitka dovolatelů, že „právní účinky závěti by měly být posuzovány podle práva platného v době sepsání závěti“, není důvodná, neboť - jak správně uvedl odvolací soud - z ustanovení § 3069 o.z. jednoznačně vyplývá, že při dědění se vždy použije právo platné v den smrti zůstavitele. Zemřela-li zůstavitelka E. Z. dne 9.9.2016, je třeba v řízení o pozůstalosti postupovat podle zákona účinného v době její smrti, tj. podle o.z.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání účastníků 2) až 5) proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu